Afdeling Zeist

Welkom op de website van de afdeling Zeist van het N.K.V.

BESTUURSSAMENSTELLING

Mw. A.B. Lewin-Erwich, voorzitter a.i.

mw. J. Kruys-van Loen, secretaris

drs. P. Rosenberg, penningmeester

drs. A.J. Bootsman, bestuurslid

 

LEESKRINGEN

De leeskringen Grtieks en Latijn worden geleid door mw. drs. L. Thierry-Kolff. Voor Latijn wordt gelezen uit Plinius Epistolae, voor Grieks uit Sophokles Oidipous Tyrannos. In de leeskring Grieks is nog plaats voor twee deelnemers.

 

LEZINGEN

Onderstaand vindt u de lezingen voor het seizoen 2017-2018. De lezingen worden gehouden in het Walkartcentrum, Kerkweg 19-23, 3701 HD Zeist. Voor een routebeschrijving verwijs ik u naar de website van de Walkartgemeenschap: www.walkart.nl, klik op de link ‘contact’. Op deze website kunt u ook kennisnemen van de interessante activiteiten van dit genootschap.

 

Lezingen seizoen 2017-2018

Maandag 2 oktober 2017:

Dr. A. (Angelique) M. H.M. Notermans, docente Griekse en Latijnse Taal en Cultuur. Gepromoveerd op een proefschrift getiteld Sprekende mozaïeken.

Augustus en Mussolini.

Twee mannen, één gedachte: de alleenheerschappij over een wereldrijk. In het eerste deel van de lezing bekijken we van welke vormen van propaganda Augustus zich bediende om zijn macht te legitimeren. Twee monumenten die in dit verband uitgebreide aandacht vereisen zijn de Augustus van Prima Porta en de Ara Pacis. Ook wordt kort ingegaan op andere vormen van propaganda die Augustus toepaste. In het tweede deel van de lezing staat die andere grote leider van Italië centraal, Mussolini. Zijn grote voorbeeld was Augustus en in zijn propaganda grijpt hij veelvuldig terug op de Klassieke Oudheid. Aan de hand van een ‘bezoek’ aan het Foro Italico en de wijk EUR proberen we inzicht te krijgen in de propaganda van Mussolini en zijn gebruik van elementen uit de Klassieke Oudheid.

 Maandag 13 november 2017:

Dr. S. (Saskia) Stevens, universitair docent Oude Geschiedenis en Antieke Cultuur Universiteit Utrecht.

Een huis voor altijd. Romeinse begrafenisrituelen en herinneringscultuur.

Veel meer dan vandaag, was de dood een onderdeel van het dagelijks leven van de Romeinen. De mensen werden minder oud, het sterftecijfer lag hoger en in sommige gevallen was het eervoller om zelf een einde aan je leven te maken. In deze lezing wordt ingegaan op de relatie van de Romeinen met de dood. Hoe keken ze er tegen aan? Hoe zag een Romeinse begrafenis er uit, wat voor een rituelen hadden ze en waar vonden de doden hun laatste rustplaats? Wachtte na de dood een eeuwig toeven in de Elysische velden, of een gruwelijk verblijf in de Tartarus? Hoe hielden de Romeien de herinnering aan een dierbare overledene levend? Aan de hand van verhalen van antieke auteurs, inscripties en archeologische overblijfselen wordt een beeld geschetst van hoe de Romeinen met de dood omgingen in de late Republiek en vroege Keizertijd.

 Maandag 15 januari 2018:

Echtpaar Rolf en Inge Smit, Rolf is classicus, Inge is specialist op het gebied van Italiaanse voeding.

Ontdek en proef Le Marche, het onbekende Italië.

Deze ten onrechte onbekende regio van Italië, heeft op cultureel gebied veel te bieden. U maakt kennis met het raadselachtige volk van de Piceni (vergelijkbaar met de Etrusken). Ook komt de Romeinse geschiedenis aan bod met aandacht voor de prachtige, recent ontdekte mozaïeken van het Domus del Mito in Sant'Angelo in Vado. En natuurlijk ontbreekt de Gouden Eeuw van dit gebied o.l.v. de bijzondere persoonlijkheid Federico da Montefeltro uit Urbino niet. In de 15e eeuw stond Urbino op één lijn met Rome en Firenze en werkten daar grote namen als Bramante, Santi , Piero della Francesca en de geweldige architect Francesco di Giorgio Martini. Tijdens de avond bieden wij u ook een heerlijk glas Marchegiaanse wijn aan met lokale kaas, kunt u truffelproducten proeven uit ons dorp en voor iedereen is er een door ons geschreven brochure over dit gebied.

 

 Maandag 12 februari 2018:

M. (Mike) Kruijer BA, ReMa student Klassieke Talen aan de Vrije Universiteit en Universiteit van Amsterdam (ACASA).

Een moderne Stoa? Over de verhouding tussen Rational Emotive Therapy en de Stoa.

Wat is een emotie? Een emotie verklaren door te zeggen dat deze ontstaat in een irrationeel deel van de ziel, is voor Chrysippus, een griekse stoïcijn, geen verklaring. Een emotie komt volgens hem tot stand als gevolg van een onjuist oordeel. De emotietheorie van de Stoa is nog springlevend, als we psycholoog Albert Ellis mogen geloven. Hij stond in de jaren ’60 aan de basis van de gedragstherapie Rational Emotive (Behaviour) Therapy en verwijst in zijn werken expliciet naar verschillende Stoïcijnse filosofen. In deze lezing wordt ingegaan op zowel de gedragstherapie RET als de emotietheorie van de Stoa, waarna de vraag gesteld wordt of de therapie wel écht zo dicht bij de Stoa staat als wordt beweerd.

Maandag 12 maart 2018:

Dr. R.L. (Rogier) van der Wal,

Classicus, filosoof, oudheid- en bestuurskundige.

Hoe win je de verkiezingen? Scherpe adviezen van Quintus Cicero.

In maart 2018 zijn er in Nederland weer gemeenteraadsverkiezingen. Dat betekent in de aanloop daarnaartoe verkiezingskoorts, en die was er in de Oudheid natuurlijk ook al. Toen Marcus Tullius Cicero in 64 v. Chr. consul wilde worden kreeg hij van zijn broer Quintus een brief met scherpe adviezen hoe hij de verkiezingen kon winnen.

Van deze brief is in februari 2017 een door spreker verzorgde nieuwe, eigentijdse vertaling verschenen, die centraal staat in dit verhaal. Voor wie zich wil laten verkiezen heeft Quintus een aantal nog altijd bruikbare tips en trucs, maar zijn adviezen bieden ook een mooi tijdsbeeld. Ook wordt aandacht besteed aan de kwestie van de (on)echtheid en aan de loopbanen van de broers Cicero.

 De sprekers maken bij hun lezing gebruik van powerpoint.

 De lezingen worden gehouden in het Walkartcentrum, Kerkweg 19-23, 3701 HD Zeist. Voor een routebeschrijving verwijs ik u naar de website van de Walkartgemeenschap: www.walkart.nl , klik op de link ‘contact’. Op deze website kunt u ook kennisnemen van de interessante activiteiten van dit genootschap.

De lezingen zijn ook toegankelijk voor niet-leden, de entree is verhoogd naar €8,-.

Inl.: Jeannette Kruys, secr.

e-mail: jeannettevanloen@gmail.com

tel. 0348 442468

 

 

 

Contact:

zeist@nkv.nl

Deel deze pagina