25 10 17
Lezingen

Goden, tempels en graven in onze streken in de Romeinse tijd

Lees verder
25 10 17
Lezingen

Ontwaken in verbijstering: de hereniging van Odysseus en...

Lees verder
27 10 17
Lezingen

Van diverse pluimage: vogels in moerasscènes in Ouderijks...

Lees verder
02 10 17
28 10 17
Excursies

Themareis Rome 2018

Lees verder
02 11 17
Lezingen

Maarten & Christina

Lees verder
02 11 17
Lezingen

Cyrus de Grote

Lees verder
07 11 17
eucharistieviering op antiek relief
Lezingen

Georganiseerde armenzorg in de oudheid: pagaan, joods,

Lees verder
07 11 17
Lezingen

Caravaggio classicus: antieke motieven in het werk van een...

Lees verder
11 11 17
Overige activiteiten

Afdelingenoverleg/ALV

Lees verder
14 11 17
Lezingen

De Cimbri en Teutones-constructie en herinnering van een...

Lees verder
14 11 17
Basium
Lezingen

Milia multa basiorum. Het Griekse en Latijnse zoengedicht.

Lees verder
14 11 17
Lezingen

Vaasschilderingen: Griekse geintjes

Lees verder

Pagina's