15 05 18
Lezingen

Apollo en Daphne in Syrië

Lees verder
25 05 18
Overige activiteiten

Griekse maaltijd

Lees verder
28 05 18
Lezingen

De talen van Anatolië en de taal van Troje

Lees verder
31 05 18
Lezingen

Thebe

Lees verder
08 06 18
09 06 18
Theater

Studententoneel: Antigone

Lees verder
05 09 17
26 06 18
Leeskringen

Leeskring Latijn Groningen

Lees verder
04 09 17
29 06 18
Leeskringen

Leeskring Latijn: Ovidius' Metamorphosen

Lees verder
04 09 17
29 06 18
Leeskringen

Leeskring Grieks: Homerus' Odyssee en Euripides

Lees verder
04 09 17
29 06 18
Leeskringen

Leeskring Middeleeuws Latijn: Gregorius van Tours en...

Lees verder
12 09 17
03 07 18
Leeskringen

Leeskring Grieks Groningen

Lees verder

Pagina's