20 01 18
Lezingen

Stoïsche receptie in Nietzsches amor fati

Lees verder
21 03 18
Lezingen

Gelijkheid en ongelijkheid bij Romeinse diners

Lees verder
28 05 18
Lezingen

De talen van Anatolië en de taal van Troje

Lees verder
04 09 17
29 06 18
Leeskringen

Leeskring Latijn: Ovidius' Metamorphosen

Lees verder
04 09 17
29 06 18
Leeskringen

Leeskring Grieks: Homerus' Odyssee en Euripides

Lees verder
04 09 17
29 06 18
Leeskringen

Leeskring Middeleeuws Latijn: Gregorius van Tours en...

Lees verder