Afdeling Assen

Met veel genoegen bieden we u het programma aan dat we hebben opgesteld voor het seizoen 2018 – 2019. Net zoals vorig jaar werken we samen met het Drents Archief, waar ook twee van onze presentaties zullen plaats vinden. 

ACTVITEITEN 2018 (2e semester)

We beginnen maandag 17 september met de presentatie door Prof. Dr. Bert van der Spek: Het Perzische Rijk, het Amerika van de Oudheid van binnenuit bekeken.

U bent welkom vanaf 15:00 uur (koffie/thee beschikbaar bij binn enkomst voor € 1,-). De lezing start om 15:15 uur in de mooie filmzaal van het Drents Archief. Als lid betaalt u natuurlijk geen toegang, scholieren ook niet. Ook andere belangstellenden zijn van harte welkom. Neemt u zoveel mogelijk bekenden en vrienden mee. Van de niet-leden vragen wij € 3,50. Geeft u zich wel op van te voren via assen@nkv.nl 

Lange tijd kenden we het Perzische rijk vooral uit de verhalen van Herodotus. Dat heeft het nadeel dat je het rijk bekijkt als bijzaak bij de Griekse geschiedenis en vergeet dat het dè grote mogendheid was in de zgn. klassieke periode. Tijd om eens te kijken naar Perzische bronnen, bronnen uit Babylon en de archeologie. Ook de Bijbel biedt weer een ander perspectief. Professor Van der Spek gaat in op het bronnenmateriaal, de verovering van Babylon door Cyrus, de staatsgreep van Darius en de Bisotun-inscriptie, Griekse vooringenomenheid en Herodotus’ behandeling van Perzische gewoonten. Tegelijkertijd loopt er in het Drents Museum tot 18 november een prachtige tentoonstelling, waarbij de presentatie van professor Van der Spek mooi aansluit: Iran, bakermat van de beschaving

Extra info: op zaterdagmiddag 22 september organiseert Ex Oriente Lux in het Drents Museum een studiemiddag over Iran met lezingen en rondleiding door het museum. Zie daarvoor hun site www.exorientelux.nl

Op zaterdag 13 oktober organiseren wij een dagtocht per luxe bus naar het Duitse Xanten. De details van deze dag, de kosten en hoe u zich kunt aanmelden worden binnenkort op deze site geplaatst. 

De Romeinse stad Colonia Ulpia Traiana werd in 98 gesticht, daar waar de Lippe in de Rijn stroomt, 60 km voorbij Nijmegen. Keizer Trajanus gaf de stad burgerrechten en zijn naam. De Colonia groeide uit tot één van de belangrijkste metropolen van de provincie Germania. De stad werd bewoond tot in de vierde eeuw. Later bouwden de eerste christenen uit de streek op de begraafplaats buiten de stadsmuren van de oude Romeinse stad een kerk over het graf van twee martelaren. Dit werd de kern van de middeleeuwse stad Xanten. Sinds 1977 wordt op en temidden van de opgravingen het grootste archeologisch openluchtmuseum van Duitsland gebouwd: het Archeologisch Park Xanten. Onder leiding van de Xanten-routinier Henk Kluiver wandelen we langs indrukwekkende reconstructies van tempels, stadsmuur, stadspoorten, amfitheater, en nog veel meer. Zie onder 'agenda' voor details/betaling excursie. 

De laatste activiteit in dit kalenderjaar is op dinsdag 20 november. We zijn dan opnieuw te gast in het Drents Archief om te luisteren naar de presentatie van drs. H.T.G. Boerman: Soldaten aan het woord.

U bent welkom vanaf 15:00 uur voor een Romeins soldatenhapje. De lezing start om 15.30 uur in de filmzaal van het Drents Archief. Als NKV lid of scholier betaalt u € 2,50 en voor volwassenen die geen lid van het NKV zijn, bedraagt de entree € 5,- . Iedereen is van harte welkom en neemt u zoveel mogelijk bekenden en vrienden mee. 

 Martin Boerman vergunt ons een kijkje in het dagelijkse leven van het Romeinse leger aan de hand van schriftelijke nalatenschappen.

Mijn strijdmakkers hebben geen bier; ik verzoek u opdracht te geven dat het ons toegestuurd wordt.

 Je zou haast vergeten dat er in de klassieke oudheid ook ‘gewone’ mensen geleefd hebben. Gelukkig hebben we schriftelijke bronnen die een kijkje geven in het leven van alledag. Een aparte categorie vormen de schriftelijke overblijfselen die afkomstig zijn van het Romeinse leger. Het enorme imperium was alleen in stand te houden dankzij een uitgebreid en overwegend schriftelijk communicatienetwerk tussen de verschillende legeronderdelen. In de presentatie wordt ingegaan op die schriftelijke cultuur van het Romeinse leger, waarbij zoveel mogelijk de soldaten zelf aan het woord gelaten worden.

ACTIVITEITEN 2019 (1e semester)

In de tweede week februari 2019 organiseren we een presentatie waarin de zogeheten Vader van de Geschiedschrijving Herodotus centraal staat. Voor het Centraal Examen Grieks is dit jaar de lectuur van Herodotus vastgesteld. Met name rekenen wij dus op de eindexamenkandidaten Grieks, maar iedereen is van harte welkom, leden van het NKV en andere belangstellenden, zoals de ouders van de eindexamenkandidaten. Met het oog op deze doelgroep organiseren wij deze activiteit in gebouw Quintus van het Dr Nassau College.

Over een afsluitende activiteit in maart/april 2019 denken wij nog na!

Natuurlijk ontvangt u van de afzonderlijke activiteiten nog een uitnodiging, maar noteert u deze data alvast in uw agenda, zodat ze u niet ontgaan! En we zeggen het nog maar eens: kennis van het Grieks en/of Latijn is mooi meegenomen, maar absoluut niet nodig om te kunnen genieten van het gebodene!

CURSUSSEN EN LEESKRINGEN GRIEKS & LATIJN

In Assen en omgeving worden door onze leden (en oud-docenten) Frans Osseweijer en Henk Kluiver leeskringen Grieks (Homerus, Odyssee) en Latijn (Tacitus Historiae) georganiseerd. 

Frans Osseweijer geeft daarnaast beginners- en opfriscursussen Latijn en Grieks. Bij voldoende belangstelling kan in september 2019 een nieuwe cursus begin-Latijn, begin-Grieks, opfriscursus Latijn of opfriscursus Grieks worden gestart. Voor meer informatie neemt u contact met hem op via fmosseweijer@gmail.com.

CONTACTINFORMATIE AFDELING ASSEN

De organisatie van onze activiteiten berust bij:

Frans Osseweijer, bereikbaar via assen@nkv.nl/06-53887898 en huismail: fmosseweijer@gmail.com
Henk Kluiver,
Henriëtte Joppe - d'Hane,

in nauw contact met de docenten klassieke talen van het Dr. Nassaucollege (Marianne Baas) en de Christelijke Scholengemeenschap Vincent van Gogh (Machteld Koning).

 

Contact:

assen@nkv.nl

Deel deze pagina