‘Een profeet in Babylon over de ‘sterke slaande god’ in 133 v. Chr.’

16 01 18

Dinsdag 16 januari 2018, aanvang 20.00 uur, samen met Ex Oriente Lux

Spreker: Prof. Dr. R.J. van der Spek, emeritus-hoogleraar Oudheidkunde aan de VU. Zijn specialisme is de geschiedenis van het oude Nabije Oosten met nadruk op het contact tussen Griekenland en Mesopotamië. Hij is tevens landelijk voorzitter van Ex Oriente Lux.

Titel: ‘Een profeet in Babylon over de ‘sterke slaande god’ in 133 v. Chr.’

            In oktober van het jaar 133 v. Chr. trad in Babylon een schipper op die beweerde een speciale band met de goden te hebben, met name met de godin Nanaia van de stad Borsippa. ‘Ik ben een boodschapper van Nanaia!’, riep hij uit. Tot ongenoegen van de tempelautoriteiten verzamelde hij veel

aanhangers. Waarschijnlijk vond deze zelfbenoemde profeet de dood. We weten dat er in deze tijd meer profeten en goddelijk geïnspireerde leiders optraden in het Middellandse Zeegebied. Op Sicilië, in Rome, in Pergamon (nu Turkije) en in Jeruzalem was sprake van revolutionaire leiders met profetische gaven, die dat vaak met de dood moesten bekopen, zoals Eunus, Tiberius Gracchus en Aristonicus. Het optreden van deze schipper heeft ook veel overeenkomsten met het optreden van Jezus zo’n anderhalve eeuw later.

Deel deze pagina