De Cimbri en Teutones (NKV i.s.m. EOL)

24 01 18
  • Den Bosch
  • Drs. B. Kerremans
  • Orangerie WZC Nieuwehagen Gervenstraat 2 's-Hertogenbosch
  • NKV- en EOLleden gratis, belangstellenden €4
  • pavanlith@wxs.nl

De Romeinse dapperheid stond buiten kijf. Maar als het om de strijd tegen de Germanen ging, was het een kwestie van overleven, niet van roem en eer.

Deel deze pagina