'Desiderius Erasmus en Thomas More: een literaire vriendschap’

16 10 18
Verberg deze slider

Jeanine De Landtsheer was zowat de helft van haar loopbaan werkzaam als lerares Latijn, Grieks en esthetica in het Antwerpse. Tegelijkertijd werkte ze onder leiding van prof. Jozef IJsewijn aan een doctoraat over de correspondentie van Justus Lipsius. Na het behalen van haar doctorstitel werd ze aangesteld als wetenschappelijk medewerker aan het Seminarium Philologiae Humanisticae van de KU-Leuven, waar ze zich verder toelegde op de kritische editie van de omvangrijke correspondentie van Lipsius (zo’n 4500 brieven bleven bewaard) en ook op leven en werk van deze humanist. Daarnaast was ze ook betrokken bij een literair vertaalproject van uitgeverij Athenaeum, waarmee men voor een ruimer publiek wilde aantonen dat Erasmus méér was dan de auteur van de Lof der Zotheid. Hiervoor vertaalde ze een ruime selectie uit de Colloquia (Gesprekken), de Adagia (Spreekwoorden) evenals enkele pedagogische werken, waaronder Institutio principis (De opvoeding van een christenvorst) dat was opgedragen aan Karel V.

  Onderwerp van de lezing

Thomas More en Desiderius Erasmus, twee grote namen uit het begin van de zestiende eeuw. Een jurist uit Engeland en een theoloog uit de Nederlanden. De een verbleef liefst bij zijn familie in een ruim huis met tuin in een Londense voorstad; de ander hield er een veeleer zwervend leven op na, waarbij hij een regelmatige gast was van huize More. Beiden vonden elkaar in hun liefde voor de klassieke talen en literatuur en hun pedagogische bezorgdheid om die erfenis door te geven aan de eigentijdse jeugd. Ze stimuleerden elkaar ook in hun literaire arbeid en hadden grote invloed op elkaars meesterwerk, de Utopia en de Lof der Zotheid. Tot More steeds meer in de politiek van Hendrik VIII betrokken geraakte en Erasmus, onbegrepen door de conservatieve theologen van Leuven en Parijs, zijn heil zocht in Bazel en Freiburg. Vanaf de jaren twintig bleef hun vriendschap beperkt tot de soms moeizame contacten per brief.

Deel deze pagina