Homerusprijs

Sinds 2010 reikt het Nederlands Klassiek Verbond jaarlijks de Homerusprijs uit. De prijs wordt uitgereikt aan de schrijver(s) van een Nederlandstalig werk (boek/vertaling) dat volgens de jury het beste een brug slaat tussen de Klassieke Oudheid en het heden. Naast ‘eeuwige roem’ is aan de prijs een kunstwerk verbonden.

De jury

De jury bestaat uit drie leden. De jury van de Homerusprijs 2018 bestaat uit Patrick Lateur, Maarten Asscher en Rosa van Gool. Jurysecretaris is Erik-Jan Dros.

De winnaars

2010 René Veenman (†), De klassieke traditie in de Lage Landen

2011 Jona Lendering en Arjen Bosman, De rand van het Rijk. De Romeinen en de Lage Landen

2012 Jeanine De Landtsheer, Desiderius Erasmus. Spreekwoorden (Adagia)

2013 Jan-Maarten Bremer & Ton Kessels, Aristoteles. Politica

2014 Daan den Hengst, Ammianus Marcellinus. Julianus, de laatste heidense keizer

2015 Christian Laes, Beperkt? Gehandicapten in het Romeinse Rijk

2016 Toon van Houdt, Mietjes, monsters en barbaren. Hoe we de klassieke oudheid gebruiken om onszelf te begrijpen

2017 Patrick Lateur, Homeros. Odyssee; een zwerver komt thuis

2018 Arjen van Veelen, Aantekeningen over het verplaatsen van obelisken