Christian Laes wint NKV-Homerusprijs 2015

  • Algemeen

Vrijdag 27 maart vond in de Leemanszaal van het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden de jaarlijkse uitreiking plaats van de NKV-Homerusprijs. Door de leden van het NKV waren drie schrijvers genomineerd:

  • Christian Laes, Beperkt? Gehandicapt in het Romeinse Rijk, uitgeverij Davidsfonds, Leuven;
  • Julius Roos, Harry Mulisch, Tres fabellae, Drie verhalen vertaald in het Latijn, uitgeverij De Bezige Bij, Amsterdam;
  • Henk Singor, Constantijn en de christelijke revolutie in het Romeinse Rijk, uitgeverij Ambo-Anthos, Amsterdam.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De jury bestond ook dit jaar weer uit Prof. dr. Eric M.Moormann, hoogleraar Klassieke Archeologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen, Dr. Harm-Jan van Dam, gepensioneerd UHD Latijn aan de Vrije Universiteit Amsterdam en Marjoleine de Vos, redacteur van NRC Handelsblad, dichter.

Voorafgaand aan de prijsuitreiking hield Dr. Mieke Koenen een interessante lezing over Klassieke dichters en denkers in het werk van Ida Gerhardt. Daarna werden er filmfragmenten vertoond met Carthago als onderwerp en volgde een voordracht door Drs. Michel Didier, met de titel “Salammbô”.

Door de grote stroomstoring in Noord Holland was de jury zelf helaas afwezig, maar gelukkig ontbrak het juryrapport niet:

Ch. Laes heeft in de afgelopen jaren een aanzienlijk oeuvre opgebouwd van studies over de “gewone” mens in de Grieks-Romeinse wereld. Het accent ligt daarbij op geschiedenis van de medische wetenschap en de toepassing daarvan in de (Graeco-)Romeinse wereld. Laes behandelt in dit boek mensen met een lichamelijke handicap, een volstrekt nieuw onderwerp. Het werk is een schoolvoorbeeld van succesvolle mentaliteitsgeschiedenis. Het vat een indrukwekkend onderzoeksproject samen, is methodisch onderbouwd en voorzien van noten en bibliografisch apparaat. De schrijver slaagt er wonderwel in ook de niet-ingewijde lezer te boeien met de goede opbouw van zijn werk en vooral met de vele, verrassende en goed gekozen vertaalde citaten uit antieke teksten. Daarbij gaat het vaak om ook voor classici obscure bronnen, die fascinerende verhalen blijken te bevatten.

J. Roos, een oude vriend van Mulisch heeft zich na een, late, studie Klassieken gewaagd aan de vertaling in het Latijn van drie korte verhalen. Hij plaatst zich daarmee in een traditie van vertalingen naar het Latijn, en daarbij is hij een van de weinigen die het aandurfden geen kinderboek maar een literair werk geschreven voor volwassenen te kiezen. Roos is er goed in geslaagd de Nederlandse tekst over te brengen in het Latijn; werkwoordstijden en partikels bijvoorbeeld maken een authentieke indruk. Anderzijds was de jury niet overal overtuigd door het tamelijk naamwoordelijke karakter van de Latijnse tekst en “letterlijke”vertalingen van Nederlandse uitdrukkingen. Met dit originele boekje slaat Roos beslist een lichte brug tussen oudheid en het heden. Maar hoe amusant en verrassend ook, dit boekje kan moeilijk de concurrentie aan met de twee andere zo gedegen werken.

H.Singor plaatst zich in een lange reeks van recente Constantijnbiografen. Zijn zeer uitvoerige boek is het resultaat van vele jaren studie en reflectie. Singor heeft diepgaande kennis van de behandelde periode. Hij ziet het christendom als een al in de derde eeuw aanzienlijke sociale en geestelijke machtsfactor, waardoor Constantijn niet vanuit een vacuüm kan hebben geopereerd. De tekst is bovendien in verzorgde stijl geschreven. Misschien is het werk zelfs enigszins te omvangrijk, waardoor de lijn van de gedachtegang van de auteur door de lezer makkelijk uit het oog verloren kan worden.

Na afweging van deze aspecten meent de jury dan ook eenstemmig Christian Laes te mogen voordragen voor de NKV-Homerusprijs 2015. De originele benadering van het eveneens originele onderwerp geeft de doorslag. De auteur is een goede bruggenbouwer: hij presenteert wetenschappelijk onderzoek over gewone mensen in de oudheid aan leken en vakgenoten op een aantrekkelijke manier.

De winnaar ontving uit handen van Hans Smolenaars, voorzitter van het NKV een fraaie glassculptuur.

Met een feestelijke borrel kwam een einde aan een mooie middag.

Wij roepen alle leden  op ook volgend jaar weer mee te werken. Meent u dat een recent werk voor nominatie in aanmerking komt, laat het ons dan weten. Stuur een e-mail met vermelding van de titel, auteur, uitgever en ISBN alsook uw motivatie aan: info@nkv.nl.

Deel deze pagina