Shortlist NKV-Homerusprijs

Christiaan Laes, Beperkt. Gehandicapten in het Romeinse Rijk (Davidsfonds, 2014)
Vandaag leeft bijna 15% van de wereldbevolking met een geestelijke of lichamelijke handicap. De samenleving probeert zo goed mogelijk in te spelen op de noden van wie een beperking heeft. Maar hoe was de situatie in het Romeinse rijk? Hoe werden gehandicapten daar behandeld? Hoe functioneerden ze in het dagdagelijkse leven? Welke antwoorden boden medici, filosofen en theologen op hun problemen?

Beperkt is de allereerste studie over gehandicapten in de Romeinse oudheid. Het boek schetst de medische en materiële achtergronden van de antieke wereld en bespreekt de overlevingskansen van wie met een beperking geboren werd. Auteur Christian Laes zoomt in op verschillende soorten handicaps: van mentale problemen, blindheid, doofheid, spraakgebreken tot mobiliteitshandicaps. Hij vult aan met de levensverhalen van wie met een beperking door het leven ging. Zo komen onder meer de legendarische 'waanzinnige' keizer Caligula, de ‘stotterende’ keizer Claudius en de blinde bard Homerus aan bod.

CHRISTIAN LAES doceert Latijn en oude geschiedenis aan de Vrije Universiteit Brussel en de Universiteit Antwerpen. Hij is specialist in de mentaliteitsgeschiedenis van de Romeinse oudheid en schreef in zijn vorige boeken Amor-Roma, Kinderen bij de Romeinen en De jeugd in het Romeinse Rijk eerder al over de levensloop van de Romeinen.

http://www.davidsfonds.be/publisher/edition/detail.phtml?id=3320

 

Julius Roos, Tres Fabellae (De Bezige Bij, 2014)
Mulisch was een meester op de lange baan, maar zijn meesterschap gold evengoed het korte verhaal. Dat bewijzen de drie verhalen in dit literaire kleinood, waarin Mulisch’ eerste publicatie uit 1947, ‘De kamer’, is samengebracht met twee naar het leven opgetekende anekdoten die verschenen in Paralipomena Orphica (1970). Deze prachtige verhalen, waarin telkens de dood een rol speelt, zijn door Mulisch’ lijfarts Julius Roos op secure wijze in het Latijn vertaald.

Zodoende is deze tweetalige editie bij uitstek geschikt voor gymnasiasten en oud-gymnasiasten, die niet alleen hun Latijn willen oefenen, maar ook op een speelse manier willen kennismaken met het literaire werk van een van de belangrijkste auteurs uit de Nederlandse letteren.

JULIUS ROOS is internist in ruste en studeerde na zijn pensionering Latijnse Taal en Cultuur aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij in 2013 zijn masterdiploma behaalde. Daarnaast is hij voorzitter van NKV Amsterdam.

http://www.debezigebij.nl/web/Zojuist-verschenen/Boek/9789023486589_Tres...

 

Henk Singor, Constantijn en de christelijke revolutie van het Romeinse Rijk (Ambo/Anthos, 2014)
Op 29 oktober van het jaar 312 trok keizer Constantijn de Grote als overwinnaar in een burgeroorlog de stad Rome binnen en liet hij het gebruikelijke dankoffer aan Jupiter achterwege. Zo gaf hij te kennen dat hij zich als een aanhanger van het christendom beschouwde. Voor wie het zien wilde was dit een omwenteling van wereldhistorische betekenis. Christelijke legenden spraken algauw van een miraculeuze bekering.

Voor de meesten van Constantijns tijdgenoten bleef die omwenteling overigens nog lang onduidelijk, maar toen hij vijfentwintig jaar later stierf, was de revolutie overal zichtbaar geworden: de klassiek Grieks-Romeinse cultuur veranderde in een christelijke, en de nieuwe en christelijke hoofdstad Constantinopel was gesticht.

HENK SINGOR is was vele jaren werkzaam als docent Oude Geschiedenis aan de Universiteit Leiden. Hij heeft een reeks wetenschappelijke en populair-wetenschappelijke publicaties op het gebied van de Oude Geschiedenis op zijn naam staan. Hij is o.a. bekend als mede-auteur van het handboek De Oudheid: Grieken en Romeinen in de context van de wereldgeschiedenis (Ambo, Baarn-Amsterdam 1995 e.v.) en als auteur van De Komst van Alexander: Alexander de Grote en zijn nalatenschap in Azië (Ambo-Anthos, Amsterdam 2010.

http://www.amboanthos.nl/boek/constantijn/

 

Ook in 2015 reikt het NKV weer de NKV-Homerusprijs uit aan de auteur(s) van een Nederlandstalig werk (boek, vertaling) dat volgens de leden van het Verbond en de jury het beste een brug slaat tussen de Klassieke Oudheid en het heden. Naast ‘eeuwige roem’ is aan de prijs een fraaie glassculptuur verbonden. Voor de zesde keer kunt u als lid van onze vereniging een werk nomineren voor de longlist. De uiteindelijke winnaar wordt door een deskundige jury verkozen uit een shortlist van drie titels.

Dit jaar bestaat de jury uit prof. dr. Eric Moorman (hoogleraar Klassieke Archeologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen; tevens jury-voorzitter), drs. Marjoleine de Vos (dichter en redacteur van NRC Handelsblad) en dr. Harm-Jan van Dam (classicus aan de Vrije Universiteit Amsterdam). De prijs wordt uitgereikt tijdens de feestelijke slotmanifestatie van de Week van de Klassieken in het Rijksmuseum van Oudheden (RMO) te Leiden op vrijdag 27 maart 2015. Het programma van de uitreiking treft u binnenkort aan op deze website.

Deel deze pagina